Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 01:07:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7 (từ 14h trở đi), Tối 234567 Từ 17h trở đi
Thông tin: trường phan chu trinh, học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: