Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:03:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180 phút/buổi
Thời gian: T2 (từ 18h -21h)
Thông tin: Học sinh nam, trường Chuyên phổ thông năng khiếu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: