Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 04:57:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (20h-21h30)
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Kèm thêm báo bài ở lớp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: