Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 14:41:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,7 (6h)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: