Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 21:55:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: CN (17h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần văn giàu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: