Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 23:01:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (14h-16h)
Thông tin: học sinh nam, học từ đầu, trường chánh hưng
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: