Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 18:40:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, GS dạy tốt thì day lên lớp 11 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Bửu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Thị Trấn Phước Bửu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: