Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 20:12:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11, Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, luyện thi chứng chỉ SAT
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: