Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 15:20:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T4, 7 (hs rãnh từ 13h-> )
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Kim Long Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: