Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 09:13:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( hè học sáng chiều, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: học sinh nam, học trường Vĩnh Lộc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: