Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 11 Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:53:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (chiều 15h -17h), vô năm sắp xếp lại buổi tối
Thông tin: 2 học sinh, trường tân túc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 11 Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: