Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 08:47:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN(15h-16h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Cử Nhân Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: