Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 13:34:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T2, CN (từ 17h30 trở đi), T4 (từ 14h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Du
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Bình Trung Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: