Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 04:13:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (rãnh từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Mericurie
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: