Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 21:14:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: trưa t7(1h-2h30) + tối cn 19h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: