Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 22:02:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,7 (sáng từ 9h trở đi hoặc chiều từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Văn giàu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: