Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 02:21:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN (rãnh từ 8h – 12h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận