Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 10:08:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,6,CN (19h- 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Hữu Huân
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: