Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 03:27:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp(7h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Long Tâm TP Bà Rịa

Viết một bình luận