Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 18:01:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: học sinh nam, trường Trần Khai Nguyên.
Thông tin: Chọn T2356 ( 8h -9h30 )
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: