Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 07:10:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, sinh viên chuyên anh: 1tr5
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hiện tại rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nữ, trường trương vĩnh kí
Yêu cầu: Nữ, GV: 200k/1buổi || SV: 1tr5/tháng (dạy 120phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: