Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 07:08:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35(18h30-20h30) T7CN (14h-17h)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp T.A tăng cường
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: