Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 23:14:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh trường Việt Úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: