Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 17:35:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( Từ 9h trở đi )
Thông tin: học sinh nữ, trường Hồ Văn Thanh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: