Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 16:25:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+4 từ 18h ->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: