Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 16:47:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35(14h-15h30)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: