Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 23:42:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx T2->T6 (7h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: