Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 07:02:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (chọn từ 17h -20h)
Thông tin: hoc sinh nữ, trường An phong
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: