Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 15:34:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: 2 bé nữ sinh đôi, trường TH bế văn đàn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: