Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 07:04:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 18h, 18h30) + Chiều CN (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường trần văn ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: