Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 20:56:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T6,7,Cn (từ 17h, 17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lương thế vinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: