Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 19:51:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ sau 16h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Kì ĐỒng
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Học tại nhà giáo viên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: