Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 01:14:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 19h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Lam Sơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: