Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 20:12:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Tô vĩnh diện
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: