Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 17:14:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 (từ 17h->): dạy 1h30ph
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm sơ báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: