Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 17:39:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: 7 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567cn (Từ 19h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Nam/Nữ, thu phí: 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: