Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 04:36:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 70.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (trừ CN)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: