Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:27:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,6 (17h30 -19h30)
Thông tin: học sinh nữ , trường tiểu học Thới Tam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm anh văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: