Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 13:43:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30 đến 19h30)
Thông tin: Học sinh nam, trường nguyễn văn trỗi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: