Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 17:33:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: