Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 11:57:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, || GV 1tr8/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T47(19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp tích hợp
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ, SV: tr2/tháng || GV: 1tr8/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: