Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 20:37:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (ưu tiên buổi sáng)
Thông tin: học sinh lớp 4 lên lớp 5, dạy giao tiếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SV sư phạm, ngành ngôn ngữ anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: