Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 04:32:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sáng T3,5 (9h-11h)
Thông tin: 3 học sinh, ila
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: