Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 02:05:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (sáng 9h-10h30)
Thông tin: học sinh nam, năm nay vào trường Việt Úc
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: