Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 13:33:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 5h30->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: