Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 11:44:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (trừ 18h trở đi, trừ tối T3)
Thông tin: học sinh lớp 5 , trường Singarpore
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Phí 225k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: