Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 16:37:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 1 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận