Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 14:39:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T3-6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: