Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 17:07:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (16h – 17h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường Tân Thới
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: