Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 19:55:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T3 (5h30->)+ sáng T7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, gv dạy tốt
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: